0

Czy uważacie, że transport materiałów niebezpiecznych powinien być zabroniony w miastach ze względu na potencjalne zagrożenia dla mieszkańców i środowiska? Czy istnieją inne sposoby na minimalizowanie ryzyka związanego z transportem tych materiałów w miastach? Jakie kroki powinny zostać podjęte, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców i środowiska podczas transportu i magazynowania materiałów niebezpiecznych?

zuza Changed status to publish 28 lutego 2023