0

Czy wahania cenowe mogą być spowodowane zmianami w technologii lub popycie na urządzenia tego typu? Czy istnieją okresy, w których można spodziewać się niższych cen lub promocji na chromatografy HPLC?

zuza Changed status to publish 16 kwietnia 2024